Miyopi və Ambliyopiyanın qarşısının alınması və nəzarəti